Voorwaarden

Om u de service te kunnen verlenen die u verwacht van de Schaapskooi, is het voor ons van het grootste belang dat uw wensen tijdig bekend zijn. Dit om misverstanden te voorkomen en een perfecte afhandeling van uw evenement te waarborgen. De volgende aspecten vormen een belangrijk onderdeel bij de organisatie van uw evenement.

Uniforme Voorwaarden Horeca

Op alle door ons bedrijf aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze Uniforme Voorwaarden Horeca liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. Deze UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Bekijkt u de Uniforme Voorwaarden Horeca.

Optie & wijzigingen

Na het verstrijken van de optietermijn, of zonder bevestiging cq. aanbetaling is de Schaapskooi vrij om de ruimte aan anderen te verhuren.
Wijzigingen in aantallen is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van het evenement. Wanneer deze wijzigingen niet of niet tijdig zijn doorgegeven zal het gereserveerde aantal in rekening gebracht worden.

Annuleringsregeling

Het is mogelijk om een annuleringsregeling af te spreken. De premie bedraagt 3% van het begrote bedrag. Zie voor meer informatie onze Annuleringsregeling.
Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Voor eventuele kosten verwijzen wij u naar de Uniforme Voorwaarden Horeca.

Aanbetaling en betaling evenement

Voor alle festiviteiten maken wij een begroting. Van het totale begrote bedrag vragen wij u 14 dagen voor aanvang van uw evenement 50% over te maken op ons bankrekeningnummer. De eindfactuur wordt u na het evenement toegestuurd.

Betaling

Wij accepteren naast kontante en pin-betaling ook, chip, Visa, Eurocard, American Express en Diners Club.

B.T.W.

Tenzij anders vermeld, zijn alle tarieven inclusief B.T.W. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.

De Schaapskooi

Korftlaan 3
2616 LJ Delft
Tel. 015 - 213 44 95
Fax. 015 - 212 17 31