Annuleringsregeling

Indien u besluit om uw feest in de Schaapskooi te vieren bestaat er de mogelijkheid om een annuleringsregeling af te sluiten.

Deze regeling geldt voor de volgende annuleringen: Ziekte, ongeval en overlijden van essentiële deelnemers (degene voor wie het evenement wordt gehouden) én familieleden van de essentiële deelnemers in de eerste en tweede graad.
Voor annulering als gevolg van ziekte is het essentieel dat de zieke onder doktersbehandeling is en hiervoor op verzoek een verklaring wordt afgegeven.

Met deze regeling bent u in geval van bovenstaande noodgedwongen annulering niet meer aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien.
Schade wordt conform de Uniforme Voorwaarden Horeca afgehandeld.
Dit betekent dan ook dat wanneer u een aanbetaling heeft gedaan, deze in zijn geheel aan u wordt terugbetaald. 

De premie voor het afsluiten van deze regeling bedraagt 4% over de reserveringswaarde.
De minimale premie bedraagt € 25,00.

De Schaapskooi

Korftlaan 3
2616 LJ Delft
Tel. 015 - 213 44 95
Fax. 015 - 212 17 31